Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα BGAME - Διοίκηση Εικονικών Επιχειρήσεων Business Game


Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση φοιτητών - σπουδαστών, καθώς και στελεχών επιχειρήσεων στην διοίκηση εικονικής επιχείρησης, μέσω της προσομοίωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς και των επιλογών των χρηστών του προγράμματος.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΙΕΚ)
  • Κολέγια
  • Οργανισμούς σεμιναρίων διοίκησης επιχειρήσεων κ.α
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος:

Βασικό τμήμα του προγράμματος είναι ο καθορισμός της αγοράς στην οποία κινείται η επιχείρηση, πράγμα το οποίο σε περιβάλλον διδασκαλίας καθορίζεται απο τον διδάσκοντα.
Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της αγοράς του προïόντος: ευαισθησία τιμών, διαφήμισης, τεχνολογίας, πιστώσεων, διάφορες παράμετροι όπως κατώφλι αγοράς, θεωρητικό μέγεθος αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων της αγοράς κ.α. στοιχεία της. Επίσης το Χρηματοοικονομικό πλαίσιο (επιτόκια, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κ.α.) που θα διοικήσει ο manager - “παίχτης”, στοιχεία κόστους όπως κόστος μονάδος προϊόντων, υλών κ.α.
Στην συνέχεια και για κάθε περίοδο ο manager-“παίχτης” πρέπει να πάρει αποφάσεις για κάθε τι που αφορά την επιχείρηση που διοικεί. Αποφάσεις για τιμές, διαφήμιση, πιστώσεις προς πελάτες, βελτιώσεις του προïόντος, επενδύσεις σε νέο παραγωγικό δυναμικό, αποφάσεις για δάνεια, αυξήσεις κεφαλαίων, αγορές υλών, προιόντων και άλλα στοιχεία αποφάσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Το πρόγραμμα, εφόσον ο manager - “παίχτης” δώσει και μιά κατα την γνώμη του εκτίμηση των πωλήσεων που θα πραγματοποιήσει η επιχείρησή του, του παράγει τις εξής οικονομικές καταστάσεις που θα τον βοηθήσουν στην οριστικοποίηση των αποφάσεών του:
Ύλες παραγωγής, κόστος παραγωγής, κόστος πωληθέντων, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμό, cash flow και άλλες βοηθητικές εκτυπώσεις.
Ο manager - “παίχτης” μετά την αξιολόγηση των αποφάσεών του απο τον ίδιο μέσω των οικονομικών καταστάσεων που παράγει το πρόγραμμα, οριστικοποιεί τις αποφάσεις του για την δεδομένη περίοδο.
Μετά την οριστικοποίηση των αποφάσεών του, το πρόγραμμα “στέλνει” τα στοιχεία των αποφάσεων όλων των manager - “παιχτών” στην εικονική αγορά που λειτουργεί με τις ορισθείσες παραμέτρους και η αγορά μοιράζει στον κάθε manager - “παίχτη” τις πωλήσεις που πρέπει ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε manager - “παίχτη” και τους κανόνες της.
Τα αποτελέσματα επιστρέφονται σε κάθε manager - “παίχτη” και έτσι έχει ο καθένας τα τελικά αποτελέσματα με βάσει και τις αποφάσεις όλων.
Αυτά επαναλαμβάνονται τόσες φορές όσες είναι και οι περίοδοι (έτη) που ορίζονται για κάθε παιχνίδι.
Νικητής αναδυκνείεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development