Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα CASH FLOW - Διαχείριση Χρηματοροών


Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό CASH FLOW χρησιμεύει στη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα εκτυπώσεις, υπολογισμούς και γραφικά, που προσφέρουν στο χρήστη έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα δυναμικής διαχείρισης των χρημάτων.

Με το λογισμικό CASH FLOW, μπορεί κανείς να παρακολουθεί με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, τις χρηματοροές της επιχείρησής του και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κίνηση του χρήματος που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή
 • Διαχείριση των χρηματοροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά
 • Σενάρια και παραγωγή cash flow σεναρίων
 • Σύγκριση σεναρίων με πραγματικό cash flow
Σημαντικά Οφέλη:
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για την παρακολούθηση Χρηματοροών
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω του μεγάλου ωφέλους που παρέχει η ακριβής παρακολούθηση των χρηματορροών της επιχείρησης
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία:
 • Είναι πρόγραμμα Windows
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά
 • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft
Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development