Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τα Προγράμματα της SPECISOFT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΛόγω της υψηλής εξειδίκευσης των προγραμμάτων της Specisoft, στους τομείς:
  • Διοίκησης επιχειρήσεων (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές αναλύσεις - Financial Analysis, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και με την χρησιμοποίηση RISK ANALYSIS κ.α.
  • Τραπεζικής αξιολόγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δανειοδότησή τους
  • Οργάνωσης και διοίκησης πωλήσεων και marketing
  • Επιχειρησιακών παιχνιδιών διοίκησης – Management Business Simulators (Games)
  • Επιλογής χαρτοφυλακίου μετοχών με την χρήση της θεωρίας χαρτοφυλακίου του Markowitz
  • Kατάρτισης οικονομικών μελετών (αξιολόγηση επενδύσεων με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 κ.α.)
  • Επιχειρησιακής έρευνας, Νευρωνικών δικτύων, Data Mining, MIS, DSS κ.α.
και γενικώς σε προγράμματα Η/Υ με επεξεργασία στοιχείων μεγάλης κλίμακας, τα προγράμματα είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, προμηθεύονται προγράμματα της Specisoft και εξοπλίζουν εργαστήρια (συνήθως με 20 θέσεις εργασίας) για τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών – σπουδαστών.
Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική με την αναμόρφωση των σπουδών και την νέα κατεύθυνση της εκπαίδευσης προς εργαστηριακής μορφής εκτέλεση των μαθημάτων.
Είναι γνωστό ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων είναι στρατηγικής σημασίας για κάθε οικονομία. Οι ικανότητες, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από την άρτια εκπαίδευση, αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό με την πρακτική επί των θεωρητικών θεμάτων διδασκαλίας. Mε αυτόν τον τρόπο γίνεται σημαντικότατο βήμα προς την σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Τα προγράμματα της Specisoft, διατηρώντας υψηλό επιστημονικό επίπεδο, είναι κατάλληλα για όλες τις κλίμακες της εκπαίδευσης.

Στον τομέα της απο μακριά εκπαίδευσης η Specisoft συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα για εφαρμογές εκπαίδευσης δομημένες γύρω από το INTERNET, με στόχο τόσο την τρέχουσα διαδικασία της εκπαίδευσης όσο και την διαχρονική – δια βίου εκπαίδευση.

Τα προγράμματα της Specisoft μπορούν να εξυπηρετήσουν μαθήματα σε τμήματα σχολών οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, επιχειρησιακής έρευνας κ.α.

Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development