Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα FACE - Ανάλυση και Αξιολόγηση των προς Δανειοδότηση ΕπιχειρήσεωνΣκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό FACE, χρησιμοποιείται στην Οικονομική ανάλυση και Αξιολόγηση των προς δανειοδότηση Επιχειρήσεων, με βάσει τόσο το Εννιαίο Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Λ.Σ.) όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
Τελικό εξαγόμενου του λογισμικού είναι πολυσέλιδο κείμενο με εισήγηση, αυτόματα παραγόμενο βάσει προτύπου, με δυνατότητα ενσωμάτωσης των υφισταμένων υποδειγμάτων της Τραπέζης, στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Οφέλη χρήσης:
  • Συντριπτική μείωση του χρόνου αξιολόγησης μιάς επιχείρησης
  • Ολοκληρωμένη αυτόματη και πλήρης αξιολόγηση
  • Τυποποίηση εργασίας: Ίδια ποιότητα αξιολόγησης από κάθε χρήστη
  • Επισήμανση των κρίσιμων σημείων της αναλυόμενης επιχείρησης
  • Υπόδειξη υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων στην επιχείρηση
  • Παραγωγή των στοιχείων που απαιτούνται για το scoring σύστημα της τράπεζας
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των στοιχείων, όλων των αξιολογήσεων, όλων των εισηγητικών χρηματοδότησης και κάθε άλλης πληροφορίας
  • Πολύ απλό στην χρήση από οποιονδήποτε χρήστη
  • Επεξεργασία βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
Η εταιρεία αναλαμβάνει επεκτάσεις του λογισμικού κατά τις υποδείξεις της τράπεζας για ενσωμάτωση του υφισταμένου συστήματος scoring όπως και άλλων απαιτήσεων.

Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development