Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα FINAN EXPERT - Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών και Αξιολόγηση Επιχείρησης για Εννιαίο Λογιστικό Σχέδιο
Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό FINAN EXPERT χρησιμεύει στην οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων και γραφικών, ιδανικών για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, συγκρίσεων με τον κλάδο της καθώς και προβλέψεων μελλοντικών Ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομική ανάλυση αυτών. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Χρήσεις του προγράμματος:

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:
 • Λήψη δανείου από τράπεζες
 • Παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)
 • Δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Ενοποίηση ισολογισμών
 • Αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματορροών (cash flow)
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που 'βγαίνει' η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Σύγκριση με Ανταγωνιστικές Εταιρείες
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Υπολογισμός Απόδοσης Επενδύσεων
Βασικά Οφέλη EXPERT:
 • Αυτόματη αξιολόγηση επιχείρησης, σαν να την έκανε άνθρωπος ειδικός (expert)
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένων σε ελεύθερο λόγο που 'μιλάνε' π.χ. για τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, που πονάει και που υπερτερεί
 • Κείμενο με τα κρίσημα σημεία της Επιχείρησης, ποιά είναι, καθώς και πως η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε αυτά
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων ανταγωνιστών (τα κείμενα που βγάζει, μιλάνε και λένε τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη επιχείρηση)
 • Αξιολόγηση προμηθευτών ή πελατών
 • Ενσωματωμένο πρότυπο αξιολόγησης με δυνατότητα αλλαγών
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένου σε WORD , όπως θα παραδοθεί
Σημαντικά Ωφέλη:
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία μελετών και παρουσιάσεων
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης αξιολόγησης της κατάστασης της επιχείρησης
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία:
 • Είναι πρόγραμμα Windows
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά
 • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft
Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development