Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Για Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επενδύσεις


Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος δημιουργίας Μελετών Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους. Το πρόγραμμα δημιουργεί μελέτες ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο με βάση το υπόδειγμα του Υπουργείου Οικονομίας για ένταξη επενδύσεων στον ανωτέρω Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011.

Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει αυτόματα όλο το υπόδειγμα.

Υπολογίζει και εκτυπώνει όλους τους απαιτούμενους πίνακες. Πλούσια γραφικά για όλα τα μεγέθη της επένδυσης.

Νέα Ειδικά Εργαλεία

Η επιστημονική ομάδα της εταιρείας επανασχέδιασε πλήρως το λειτουργικό επίπεδο των εργαλείων και έχει προσθέσει εκτός του βασικού λογισμικού δημιουργίας του Επενδυτικού Σχεδίου/Μελέτης (το οποίο έχει τροποποιηθεί κατάλληλα) και τα κάτωθι ειδικά εργαλεία:

Α) Ειδικό Μodule Υπολογισμού των Ενισχύσεων του νόμου για κάθε περίπτωση επένδυσης, περιοχής, νομού, νέας ή παλαιάς επιχείρησης, ενσωματώνοντας όλα τα πιθανά σενάρια λόγω γενικών ή ειδικών περιπτώσεων του νέου νόμου (επιδότηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, αφορολόγητα αποθεματικά), αναλυτικά και/ή συνδυαστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Β) Ειδικό Μodule Υπολογισμού της Βαθμολογίας με αυτόματη σύνδεση με το λογισμικό υπολογισμών. Στόχος ο αυτόματος υπολογισμός και η βελτιστοποίηση της βαθμολογίας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω του συγκεκριμένου ύψους ενισχύσεων ανά περίοδο υποβολής και της «ανταγωνιστικής» διαδικασίας αξιολόγησης.

Γ) Έτοιμο πολυσέλιδο Πρότυπο Μοντέλο, για την αυτόματη συγγραφή της μελέτης, μέσα σε ένα ενιαίο πολυσέλιδο με την αξιοποίηση ειδικού εργαλείου αυτόματης ενσωμάτωσης όλων των υπολογισμών και απαιτήσεων του νόμου, καθώς και των σχετικών πινάκων & των γραφικών.

Ήδη το Ειδικό Μodule Υπολογισμού των Ενισχύσεων είναι έτοιμο ενώ τα υπόλοιπα ετοιμάζονται με παράλληλη παρακολούθηση & ενσωμάτωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Οι ενημερώσεις του Λογισμικού θα είναι συνεχείς και γίνονται ηλεκτρονικά.

Σημαντικά Οφέλη:
  • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία μελετών σκοπιμότητας
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των μελετών με υψηλή παραγωγικότητα
  • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
  • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο
  • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει για την ένταξη των επιχειρήσεων στις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου
  • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
  • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία:
  • Είναι πρόγραμμα Windows
  • Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά
  • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development