Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα NOTES - Δημιουργία Οικονομικών Εκθέσεων των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιρειών
Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό NOTES χρησιμεύει στην δημιουργία του πολυσέλιδου τεύχους της Οικονομικής Έκθεσης - 3μηνη, 6μηνη, Ετήσια- που απαιτείται να συντάσσουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρείες. Με το λογισμικό NOTES, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, μια πολυσέλιδη οικονομική έκθεση, με δυνατότητα εύκολης και γρήγορης επεξεργασίας και επαναδημιουργίας της την επόμενη φορά που θα χρειαστεί.

Βασικές λειτουργίες:

 • Οδηγός – Κατεύθυνση με τις ενότητες των απαιτουμένων σημειώσεων για την σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων
 • Έτοιμοι Πίνακες που απαιτείται να συνοδεύουν τις σημειώσεις. Συμπληρώνονται μόνο τα αριθμητικά στοιχεία
 • Δυνατότητα επεξεργασίας στους υπάρχοντες έτοιμους πίνακες με συμπλήρωση ή κατάργηση γραμμών και στηλών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέων απλών και σύνθετων πινάκων
 • Αρχειοθέτηση παλαιότερων περιόδων χωρίς να χρειαστεί να εισαχθούν ξανά
 • Εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων τόσο της εταιρίας όσο και του ομίλου
Οφέλη:

 • Πλήρες εργαλείο δημιουργίας πινάκων που συνοδεύουν τις σημειώσεις (notes) κατά τα πρότυπα της κάθε εταιρίας
 • Πλήρες εργαλείο δημιουργίας της οικονομικής έκθεσης με πίνακες και κείμενα
 • Εκτύπωση βασικών αριθμοδεικτών με δυνατότητα υπολογισμού απευθείας από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων , αλλά και δυνατότητα δημιουργίας των δεικτών αυτών με βάσει τις ανάγκες κάθε εταιρείας
 • Εκτύπωση πολυσέλιδου report Οικονομικού Απολογισμού Χρήσης με τις μεταβολές όλων των βασικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο
 • Ενσωματωμένο πρότυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης με δυνατότητα αλλαγών
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένου σε WORD, όπως θα παραδοθεί
Σημαντικά Οφέλη:

 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία εκθέσεων και παρουσιάσεων.
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των εκθέσεων με υψηλή παραγωγικότητα.
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ’ όψη το κόστος της δημιουργίας των οικονομικών εκθέσεων της επιχείρησης.
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft.
Τεχνικά στοιχεία:

 • Είναι πρόγραμμα Windows
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις
 • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft
Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development