Σειρές Λογισμικών


Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα VALUE - Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό VALUE χρησιμεύει στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα πίνακες, υπολογισμούς και γραφικά, με την χρησιμοποίηση των κυριότερων διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης καθώς και των διαφόρων παραλλαγών αυτών.

Χρήσεις του προγράμματος:

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:
 • Εξαγορές
 • Συγχωνεύσεις
 • Αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Καθαρής Περιουσιακής Θέσης
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Υπερπροσόδου
 • Χρήση ανάλυσης RISK (ανάλυσης κινδύνων) για υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με ορισμένη ζητούμενη επιθυμητή πιθανότητα
 • Ποιά θα είνα η αξία της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο αλλά και με ρίσκο
Σημαντικά Οφέλη:
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία:
 • Είναι πρόγραμμα Windows
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά
 • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft
Μοιραστείτε το  


SMP
Specisoft Management Portal
Διαδικτυακή πύλη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας. Παίξτε το Επιχειρησιακό Παιχνίδι BGame, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία (tools) του Manager, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διαβάστε Άρθρα διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α.
http://www.specisoft.gr/smp/
E-support
Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία συνεχούς υποστήριξης, 24 ώρες το 24ωρο, πάνω στην χρήση των προγραμμάτων της Specisoft τόσο στα τεχνικά ζητήματα όσο και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων.
http://www.specisoft.gr/e-support/
© Copyright 2009. Specisoft. All Rights Reserved
Designed & Developed by ONISIS web development