Πελάτες

Το λογισμικό της Specisoft είναι μοχλός που γίνεται κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η μοναδική προσέγγισή μας, συνδυάζει την φιλική προς το χρήστη απλότητα του λογισμικού με ισχυρές λειτουργικές δυνατότητες. Οι λύσεις που προσφέρει το λογισμικό μας απευθύνονται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Έχουμε ένα αποδεδειγμένο ιστορικό πελατών, οι οποίοι σε αριθμό φτάνουν τους 1700 σε όλη την Ελλάδα, με επιτυχή παροχή ποιοτικών λύσεων και την υποστήριξη από το 1987 για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, λογιστικά-συμβουλευτικά γραφεία, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα και το δημόσιο τομέα. Στην αριστερή στήλη «Κατηγορίες» παρουσιάζονται ενδεικτικά (με αλφαβητική σειρά) κάποιοι απο τους πελάτες μας ανά τομέα δραστηριότητας.