Λογισμικό Μελέτης Βιωσημότητας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού