ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & Υποστήριξη Καθηγητών

Τα ΑΕΙ εξοπλίζουν τα εργαστήρια ρους με λογισμικο της Specisoft με την βοήθεια του οποίου οι φοιτητές βοηθειούνται στην εκτέλεση εργασιών καθώς και στην κατανόηση της διδακταίας ύλης.

Ολα τα λογισμικά της Specisoft, όπως περιγράφονται στις σχετικές σελίδες, παρέχονται και εξοπλίζουν τα εργαστήρια:

  • BUDGET
  • Business Plan
  • Οικονομικά Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων
  • Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων
  • … καθως και όλα όσα περιγράφονται στις σχετικές σελίδες

Οι καθητητές υποστηρίζονται στην δημιουργία και ανάθεση εργασιών στους φοιτητές μεσω των λογισμικών  και συντομεύουν ετσι τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης των εκφωνήσεων των εργασιών και του ελέγχου μετά την παράδοση απο τους φοιτητές. Οι εργασίες μπορουν να παραδοθούν και σε ηλεκτρονικη μορφή, με δυνατότητα παρέμβασης απο τον διδάσκοντα.

a-school-room-computer-lab-with-rows-of-computers--FP6ZBXU