ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Specisoft και AEI συνεργάζονται στην παροχή εκπαίδευσης σε διαφόρους φορείς.

Ηδη έχει μνημόνια συνεργασίας με διάφορα ΑΕΙ. Θεωρούμε κορυφαίο αυτό το γεγονός!

at-seminar-PY39DTR