Η Specisoft, συνεργάζεται με τα περισσότερα ΑΕΙ της Χώρας.
books

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & Υποστήριξη Καθηγητών

Τα ΑΕΙ εξοπλίζουν τα εργαστήρια ρους με λογισμικο της Specisoft με την βοήθεια του οποίου οι φοιτητές βοηθειούνται στην εκτέλεση εργασιών καθώς και στην κατανόηση της διδακταίας ύλης.

books

BGAME

Το λογισμικό BGAME – Business Game, είναι επιχειρησιακό παίγνιο, και χρησιμοποιείται σε υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης, κυρίως σε μεταπτυχιακά. Προσομοιώνει την αγορά όπου δραστηριοποιούνται οι ‘’managers – παίχτες’’.

books

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Specisoft και AEI συνεργάζονται στην παροχή εκπαίδευσης σε διαφόρους φορείς.

books

R/D

Η Specisoft συνεργάζεται με ΑΕΙ σε Ερευνητικά Εργα.