Άρθρο γνώμης του Θεοκλή Βασιλειάδη στο banks.com.gr: Αξιολόγηση του «αποτυπώματος» των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ στις Επιχειρήσεις

Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος με σκοπό και δυνατότητα, την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιδοτήσεων στις επιχειρήσει...

Περισσότερα

12