Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό FINAN EXPERT χρησιμεύει στην οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων και γραφικών, ιδανικών για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, συγκρίσεων με τον κλάδο της καθώς και προβλέψεων μελλοντικών Ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομική ανάλυση αυτών. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματορροών (cash flow)
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που 'βγαίνει' η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Σύγκριση με Ανταγωνιστικές Εταιρείες
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Υπολογισμός Απόδοσης Επενδύσεων
shutterstock_52962559
notes

Χρήσεις του προγράμματος:

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:

 • Λήψη δανείου από τράπεζες
 • Παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)
 • Δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Ενοποίηση ισολογισμών
 • Αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον καθώς και σε άλλες περιπτώσεις

Βασικά Οφέλη EXPERT:

 • Αυτόματη αξιολόγηση επιχείρησης, σαν να την έκανε άνθρωπος ειδικός (expert)
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένων σε ελεύθερο λόγο που 'μιλάνε' π.χ. για τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, που πονάει και που υπερτερεί
 • Κείμενο με τα κρίσημα σημεία της Επιχείρησης, ποιά είναι, καθώς και πως η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε αυτά
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων ανταγωνιστών (τα κείμενα που βγάζει, μιλάνε και λένε τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη επιχείρηση)
 • Αξιολόγηση προμηθευτών ή πελατών
 • Ενσωματωμένο πρότυπο αξιολόγησης με δυνατότητα αλλαγών
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένου σε WORD , όπως θα παραδοθεί
shutterstock_25147387
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρακολούθησης της πορείας της
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει, για τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση στην δημιουργία Επιχειρησιακών Σχεδίων
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;