Εγκρίθηκε η πρόταση του κέντρου Ικανοτήτων που συμμετείχε και η Specisoft

Εγκρίθηκε η πρόταση στην οποία συμμετείχε και η Specisoft και αφορούσε το Κέντρο Ικανοτήτων με Τίτλο ‘’Κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης ...

Περισσότερα

Συμμετοχή της Specisoft σε Διαγωνισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Η Specisoft συμμετέχει σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό του ΕΑΠ - Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με το Λογισμικό Επιχειρησιακών παιγνίων ...

Περισσότερα

H Specisoft δραστηριοποιείται σε έργα Δήμων μέσω του προγράμματος ‘’Αντώνης Τρίτσης’’

Ειδικότερα, αξιοποιώντας ένα από τα πέντε υποέργα που προβλέπονται στην πρόσκληση ΑΤ08-Smart Cities του προγράμματος Α. Τρίτσης, η εται...

Περισσότερα

Η Specisoft υπέβαλε πρόταση στην δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» από κοινού με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Φυσιολογίας

Η Specisoft υπέβαλε πρόταση στην δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» από κοινού με το Εθνικό και Καποδισ...

Περισσότερα

Η Specisoft υπέβαλε Επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 01: ‘’Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων’’

Η Specisoft υπέβαλε Επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ - Άξονας 01: ‘’Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει...

Περισσότερα

Η Specisoft ανέπτυξε μια νέα υπηρεσία στην Επιλογή Χαρτοφυλακίου Μετοχών Διεθνών Χρηματιστηρίων

Μία νέα υπηρεσία στην Επιλογή Χαρτοφυλακίου Μετοχών Διεθνών Χρηματιστηρίων, παράλληλα με την πώληση του λογισμικού FUND PS, ανέπτυξε η ...

Περισσότερα

H Specisoft κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα ‘’ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ’’ της ΓΓΕΚ από κοινού με άλλες εταιρείες και το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Πανεπιστήμιο

Η Specisoft έχει καταθέσει πρόταση από κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλες εταιρείες στην Γενική Γραμματεία Έρευνας κα...

Περισσότερα

Η Specisoft προμηθεύει το λογισμικό BPLAN – Business Plan στο Πανεπιστήμιο Πατρών

To Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προμηθεύτηκε το λογισμικό BPLAN – Business Plan ...

Περισσότερα

Συλλογικό πεντάτομο έργο για θέματα επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας με την υπογραφή της Specisoft

Εφαρμόζοντας τη Στρατηγική Μάρκετινγκ μέσω της Εκπαίδευσης (Marketing by Education) η Specisoft εξέδωσε συλλογικό έργο με θέματα που αφ...

Περισσότερα

12