Λογισμικό BGAME

Το λογισμικό BGAME – Business Game, είναι επιχειρησιακό παίγνιο, και χρησιμοποιείται σε παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης, κυρίως σε μεταπτυχιακά. Προσομοιώνει την ανταγωνιστική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι ‘’managers – παίχτες’’.

Συνοπτική Περιγραφή:

Το λογισμικό αποτελείται από δύο επιμέρους λογισμικά:

 • Το λογισμικό του εποπτεύοντα καθηγητή
 • Το λογισμικό των σπουδαστών
financial-performance-EH34XJW
printout-KS3NZHG

Α) Το λογισμικό του εποπτεύοντα καθηγητή

Μπορεί να ορίσει πολλά επιχειρησιακά παιχνίδια και αγορές (π.χ. αγορά καταναλωτικού προϊόντος, αγορά αυτοκινήτου κλπ) με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Οι παράμετροι που έχει την δυνατότητα να ορίζει ο εποπτεύων καθηγητής (μεταξύ και άλλων)  περιλαμβάνουν:

 • Προβλέψεις εξέλιξης πωλήσεων της δεδομένης ανταγωνιστικής αγοράς
 • Το πλαίσιο λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς, όπως μέσες τιμές, μέση διαφήμιση κ.α.
 • Παραμέτρους αντίδρασης της αγοράς ως προς την τιμή, την διαφήμιση, την τεχνολογία και τις πιστώσεις προς τους πελάτες
 • Παραμέτρους που προσδιορίζουν άλλα μεγέθη της αγοράς όπως ανελαστικό τμήμα πωλήσεων, θεωρητικό μέγεθος κ.α. προσδιοριστικά στοιχεία
 • Παραμέτρους Επενδύσεων σε μονάδα παραγωγής (κόστος, αποσβέσεις)
 • Στοιχεία κόστους παραγωγής (Υλες, Εργατικά, κόστος διατήρησης αποθεμάτων κ.α.)
 • Χρηματοοικονομικά (Επιτόκια μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων δανείων κ.α.)
 • Προσδιορισμό συστήματος βαθμολογίας από τον καθηγητή, με δυνατότητα επιλογών
 • Υπάρχει δυνατότητα αλλαγών όλων των παραμέτρων της αγοράς κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Ενδεικτικά: Αλλαγές επιτοκίων, εργατικών κ.α.
 • Εκτυπώσεις που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις των παικτών, τα μερίδια αγοράς τους, τα οικονομικά τους στοιχεία (Αποτελέσματα, Ισολογισμοί, Cash Flow κ.α.) και την βαθμολογία τους

Το λογισμικό του καθηγητή, του επιτρέπει να παρεμβαίνει με όποιο τρόπο θέλει στις αποφάσεις των manager-παιχτών, όπως αλλαγή αποφάσεων του παίχτη δρώντας συμβουλευτικά. Μπορεί μάλιστα να παίξει ως παίχτης και ο ίδιος

Β) Το λογισμικό των σπουδαστών, (μεταξύ και άλλων) περιλαμβάνει:

 • Αποφάσεις για Τιμές πωλήσεως, Διαφήμιση, Πιστώσεις προς τους πελάτες, επενδύσεις σε τεχνολογία κ.α.
 • Αποφάσεις για την δημιουργία μονάδας παραγωγής, αγορές υλών κ.α. Εχουν την δυνατότητα να κάνουν και εμπόριο αγοράζοντας και όχι παράγοντας τα προιόντα
 • Αποφάσεις χρηματοδότησης (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός)
 • Εκτυπώσεις που δείχνουν Υλες παραγωγής, Κόστος παραγωγής, Κόστος πωληθέντων, Αποτελέσματα χρήσης, Ισολογισμό, Αξία μετοχής βάσει των βιβλίων (Book Value), Χρηματορροές (Cash Flow), Πίνακες δανείων, αποσβέσεις κ.α.

Κατά την λειτουργία του προγράμματος, οι σπουδαστές παίρνουν τις αποφάσεις τους, αυτόματα, στέλνονται στον καθηγητή μέσω του τοπικού δικτύου ή μέσω Internet, εκεί γίνονται οι υπολογισμοί, αυτόματα επιστρέφονται τα αποτελέσματα στους σπουδαστές και αρχίζει νέα περίοδος – εικονικό έτος, για όσα έτη ορίσει ο καθηγητής και βγαίνει και η τελική βαθμολογία.

Μπορείτε να μας ζητήσετε αναλυτικά στοιχεία

handsome-businessman-explaining-a-project-to-his-c-WKHERF9

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;