Όλοι οι επισκέπτες του ιστότοπού μας συμφωνούν ότι:

Θα χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία αναγνώρισής τους (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων προσωπικών πληροφοριών.

Θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο και τα καλά ήθη και θα αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη δράσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Απαγορεύεται συγκεκριμένα η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, όπως προτείνεται η δημοσίευση πορνογραφικού υλικού, πειρατικού υλικού, κλεμμένων αρχείων, αναδημοσίευσης υλικού χωρίς άδεια του εκδότη καθώς και παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μαζικής αποστολής email χωρίς έγκριση παραλήπτη και αναφορά της ταυτότητας των αποστολέων.

Όποιος χρησιμοποιεί ή προσπαθεί να παρακινήσει τους επισκέπτες των ιστοσελίδων να χρησιμοποιήσουν μέσω συνδέσμων προς ιστοσελίδες με το παραπάνω περιεχόμενο ή πρακτικές, μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό της συνεργασίας τους με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποφέρει από την παραπάνω παράνομη συμπεριφορά.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επανεξετάζει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων της, όποτε είναι απαραίτητο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω των ιστοσελίδων των συγκεκριμένων ιστότοπων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του ιστότοπου, οι οποίες θα μεταφορτωθούν ή θα μεταφορτωθούν στο Διαδίκτυο, προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή και επανεκπομπή υλικού, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας, καθώς προσφέρεται στους χρήστες μόνο για ιδιωτική χρήση.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα, που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο μαζί με το εμπορικό σήμα Specisoft , ή τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτου μέρους και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους που αφορούν τα εμπορικά σήματα. Η ύπαρξή τους στον ιστότοπο δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί μεταβίβαση, παραχώρηση ή άδεια του δικαιώματος χρήσης τους.

Επιβεβαίωνουμε πως το λογισμικό της ιστοσελίδας μας specisoft.gr δεν παραπλανεί, δεν προκάλει καμία βλάβη στους χρήστες, δεν συλλέγει ούτε μεταδίδει  δεδομένα των χρηστών του χωρίς την συγκατάθεσή τους, δεν εγκαθιστά επιπρόσθετα λογισμικά χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών και δεν επηρεάζει το σύστημα των χρηστών με απροσδόκητους τρόπους.

Πολιτική Ακύρωσης – επιστροφών

Για τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Specisoft A.E., μέσω της ιστοσελίδας της, ισχύουν τα εξής:

Α. Για αγορές λογισμικών.
Τα λογισμικά δεν επιστρέφονται. Όμως, πριν αγορασθούν, ο υποψήφιος αγοραστής, μπορεί να ζητήσει επίδειξη, όση ώρα επιθυμεί, και να αποφασίσει για την καταλληλότητα του λογισμικού.

Β. Για αγορές Βιβλίων ή / και άλλου μη ηλεκτρονικού υλικού.
Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή του προϊόντος να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως παραδόθηκε από την εταιρεία. Ακολούθως επιστρέφονται τα χρήματα που κατέβαλε ηλεκτρονικά, με παρακράτηση, εάν υπάρχουν φυσικά, εξόδων μεταφοράς.