Γενικά για το πρόγραμμα QC

Το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας (QC) υπολογίζει συστήματα ελέγχου ποιότητας παραδοχής διά διαλογής και συστήματα προληπτικού ελέγχου ποιότητας.

Για τα συστήματα ελέγχου ποιότητας διά διαλογής υπολογίζει, με το απλό σύστημα, από τις παραμέτρους του συστήματος εάν μια παρτίδα παραλαμβάνεται η απορρίπτεται. Υπολογίζει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή την χαρακτηριστική καμπύλη του συστήματος χρησιμοποιώντας και τις παραμέτρους α (κίνδυνος παραγωγού) και β (κίνδυνος αγοραστού).

Για τον προληπτικό έλεγχο ποιότητας υπολογίζεται για κάθε δείγμα το μέσο ποσοστό σκάρτων και η αντίστοιχη τυπική απόκλιση καθώς και το UCL (ανώτερο όριο ελέγχου) και το LCL (κατώτερο όριο ελέγχου) τα οποία παρουσιάζονται σε διάγραμμα Χ-R.

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;