Λογισμικό FUND – Θεμελιώδης Ανάλυσης

Οικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Εισηγμένων στο Χ.Α. Επιχειρήσεων, Όλων των Κλάδων του Χ.Α. καθώς και όλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ενιαίου Συνόλου

185 εταιρείες, οι αντίστοιχοι κλάδοι και το σύνολο του ΧΑ

 • Αναλυτικά γιά κάθε μία,
 • Συγκριτικά ως προς τον κλάδο των
 • Ανταγωνιστικά μεταξύ των
 • Τα ανωτέρω και κατά κλάδο και διακλαδικά
stock-market-analyze-with-digital-tablet-ZH8LTXG
young-stock-trader-stretching-hands-at-workplace-h-8MJUT68

Περιλαμβάνει (μεταξύ και άλλων) Αναλύσεις – Αξιολογήσεις 5-ετίας:

Αναλύσεις

 • Διάρθρωση Ισολογισμών
 • Εξέλιξη Ισολογισμών
 • Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσεις
 • Πηγές Χρήσεις Κεφαλαίων
 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ταμειακες Ροές
 • Αναλύσεις Ευαισθησίας
 • Αριθμοδείκτες
 • Τάσεις όλων των ανωτέρω

Συγκρίσεις

 • Συγκρίσεις όλων των Επιχειρήσεων με τον μέσο του κλάδου τους
 • Συγκρίσεις των κλάδων ως προς το σύνολο του Χρηματιστηρίου

Αναφορές expert

 • Έκθεση Αξιολόγησης χρήσεων αναλυτικά
 • Αριθμοδείκτες Αναλυτικά (μέθοδος υπολογισμού, ερμηνεία, αποδεκτά όρια)
 • Κρίσιμα Σημεία
 • Χρηματοοικονομικές μεταβολές
 • Διαχρονική Ανάλυση

Ανταγωνισμός

 • Αναλύσεις ανταγωνισμου με Ταξινόμιση των Επιχειρήσεων ως προς τον μεσο του κλάδου των
 • Ταξινόμηση των κλάδων ως προς τον μέσω όλου του Χρηματιστηρίου

Αξιολογήσεις

 • Ειδικό εργαλείο που ακτινοσκοπεί αναλυτικά κάθε επιχείρηση μέσω 30 υπολογιστικών στοιχείων και πιθανολογεί το τι ενδεχομένως συμβαίνει στην επιχείρηση.

Οι καινοτομίες:

 • Πλήρης αξιολόγηση των επιχειρήσεων και αναφορές σε ανθρώπινη γλώσσα, για όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων και των αντίστοιχων κλάδων στους οποίους ανήκουν. Ενδεικτικά: Εύρεση των κρισίμων σημείων των επιχειρήσεων, Αναφορές αυτόματης αξιολόγησης, Σχολιασμός Πορείας της Επιχείρησης, Τρόπος Χρηματοδότησης, Νεκρό Σημείο Λειτουργίας με αναλύσεις Ευαισθησίας κλπ
 • Αυτόματη δημιουργία Υποσυνόλων επιχειρήσεων (clusters) με επιλεγμένα χαρακτηριστικά, μέσω οικονομικών συλλογισμών και δημιουργία χαρτοφυλακίου με την χρήση Fundamentals.
 • Κρίσιμα Σημεια Επιχειρήσεων, Κλάδων, Συνόλου Χρηματιστηρίου
 • Ειδικο εργαλείο που ακτινοσκοπεί αναλυτικά  κάθε επιχείρηση μέσω 30 υπολογιστικών στοιχείων και πιθανολογεί το τι ενδεχομένως συμβαίνει
 • ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Παραγει πολυσέλιδες αναφορές για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά καθως και για κάθε κλάδο και το σύνολο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά – Αγγλικά
 • Επιλογές επιχειρήσεων, με βάσει τις επιθυμίες των αναλυτών μέσω οικονομικών συλλογισμών
 • Δημιουργία Universe με επιθυμητά χαρακτηριστικά

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;