Κοστολόγηση ΔΗΜΩΝ

Είναι ευραίως γνωστό οτι:

  • «Οτι δεν μετράται, δεν διοικείται»

ΩΦΕΛΗ

Με την Κοστολόγηση των υπηρεσιών των δήμων:

  • Προτυποποιείται το κόστος παροχής όλων των υπηρεσιών του Δήμου
  • Υπολογίζεται το πραγματικό κόστος
  • Συγκρίνεται με το απολογιστικό – πραγματικό κόστος
  • Αναλύονται και ερμηνεύονται οι αποκλίσεις
  • Προτείνονται λύσεις μείωσης του κόστους

Με αποτέλεσμα:

  • Την δυνατότητα λήψης αποφάσεων της Δημοτικής αρχής ως προς την μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες και του Δήμου συνολικά
  • Τον εξορθολογισμό κατανομής των πόρων
  • Βοήθεια στην Δημοτική αρχή για καλύτερη οργάνωση και διοίκηση δεδομένου οτι: «το κόστος είναι τι κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης»

Χρησιμοποιούνται, αναλόγως των συνθηκών, και σε συνδιασμό το Standard Cost και το ABC Costing

open-journal-with-business-graphs-and-pen-94ADR7F

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;