Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος Κοστολόγησης είναι ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους τωνπροϊόντων (παραγωγής, διοίκησης, πώλησης και χρηματοοικονομικών), η σύγκριση πρότυπουκόστους (standard cost) με τα απολογιστικά στοιχεία και ο συνακόλουθος υπολογισμός και ερμηνείατων αποκλίσεων.

Αντικείμενο της κοστολόγησης σε κάθε Βιομηχανική Μονάδα είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους για κάθε βιομηχανικό προϊόν καθώς και η ανάλυση του για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ορθολογική διοίκηση της επιχείρησης και την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Τη Διοίκηση κάθε Βιομηχανικής Μονάδας την βασανίζουν τα παρακάτω ερωτήματα

 • Ποιο είναι το Κόστος για κάθε προϊόν που παράγεται ;
 • Ποια είναι τιμή που πρέπει να πουλάω κάθε προϊόν για να είμαι ανταγωνιστικός αλλά και να κερδίζω:
calculating-cost-N52LNJ3

Βασικό εργαλείο για άσκηση διοίκησης είναι η γνώση του Κόστους

Η Μείωση του Κόστους αποτελεί συνεχή αναγκαιότητα για κάθε Βιομηχανική Επιχείρηση, καθώς η πίεση του ανταγωνισμού υπαγορεύει αντιμετώπιση όχι μόνο των δαπανών αλλά και άμεσες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κάθε τομέα της επιχείρησης.

Το λογισμικό COST χρησιμεύει στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους των προϊόντων, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία της κοστολόγησης, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση.

Με το λογισμικό COST, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, επιτυχημένη και αξιόπιστη κοστολόγη.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα τμήματα Κοστολόγησης των επιχειρήσεων, σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς διευθυντές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, καλά Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση.

stock-market-price-display-abstract-YY6HL3D
construction-cost-concept-engineer-office-desk-blu-64ELTHB

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Ο υπολογισμός του πρότυπου κόστους των βιομηχανικών προϊόντων
 • Δυνατότητα προσδιορισμού κόστους και προϊόντων εμπορικών επιχειρήσεων
 • Η σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία και ερμηνεία των αποκλίσεων
 • Σε ποιά τιμή να πουλήσω το προϊόν μου;
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο), συνολικά και ανά προϊόν

Ουσιώδεις υπολογισμοί:

 • Πόσο μου κοστίζει η λειτουργία της παραγωγής (εργατικό προσωπικό, πάγια και μεταβλητά έξοδα);
 • Πόσο μου κοστίζει η διοικητική λειτουργία (λογιστήριο, υπάλληλοι γραφείου, αναλώσιμα);
 • Ποιό το κόστος της λειτουργίας των πωλήσεών μου
 • Από πού μου ξεφεύγει το κόστος με βάση τον απολογισμό;

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:

 • Ποιό είναι το μεικτό μου κέρδος ανά προϊόν;
 • Πόσο επηρεάζουν οι αυξομοιώσεις των τιμών αγοράς των προμηθευτών, την τιμή πώλησης των προϊόντων μου
 • Τι μεταβολές θα μπορούσα να υλοποιήσω στη λειτουργία της επιχείρησής μου για να αυξήσω το κέρδος μου;

Τα αποτελέσματα του προγράμματος

stock-market-prices-J7AWLNS
man-considers-costs-M8JKUYM

Α. Πρότυπη κοστολόγηση

Το πρόγραμμα, μετά από τους υπολογισμούς, δίνει το κοστολόγιο του προϊόντος σε πίνακα όπου φαίνονται τα κέντρα κόστους παραγωγής, πωλήσεων, διοίκησης και χρηματοοικονομικών, με αναλυτικό διαχωρισμό των στοιχείων σε σταθερά και μεταβλητά και το τελικό κόστος τόσο σαν σύνολο όσο και χωρισμένο σε σταθερό και μεταβλητό.

Πέρα από το τελικό κόστος το πρόγραμμα εκτυπώνει σειρά πινάκων με στοιχεία υλών, προϊόντων τελικών και ενδιαμέσων, τμημάτων παραγωγής, φασεολογίων, προϋπολογισμών παραγωγής, εξόδων κλπ. καθώς και γραφικές παρουσιάσεις όλων των στοιχείων.

Β. Απολογιστική κοστολόγηση

Το πρόγραμμα μετά από τους υπολογισμούς της πραγματικής κοστολόγησης δίνει εκ νέου το κοστολόγιο με παρουσίαση τόσο της πρότυπης όσο και της πραγματικής κοστολόγησης καθώς και των αποκλίσεων.

Η ερμηνεία των αποκλίσεων είναι από τις σπουδαιότερες ενέργειες της διοίκησης καθ’όσον οδηγεί σε λήψη αποφάσεων.

Μεταξύ της πληθώρας των εκτυπώσεων υπάρχουν αναλυτικές εκτυπώσεις για αποκλίσεις υλών, άμεσης εργασίας κλπ., πίνακες δεικτών απόδοσης καθώς και άλλων δεικτών όπως ογκου παραγωγής, αποδοτικότητας, δυναμικότητας και μέσης παροχής άμεσης εργασίας.

Ολα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά και σε γραφική μορφή.

Ιδιαίτερη επεξεργασία γίνεται για το νεκρό σημείο τόσο κατά προϊόν όσο και στο σύνολο της μονάδας.

woman-searching-prices-on-laptop-through-the-inter-YWTQV6B
discussing-cost-of-construction-ZCUWTEC
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία μελέτης Κοστολόγησης
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, δεδομένου ότι το κόστος είναι το κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει, για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους των προϊόντων και της σωστής τιμολόγησης
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση στην δημιουργία Επιχειρησιακών Σχεδίων
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;