Γενικά για το πρόγραμμα BEP

Break Even Point – Υπολογισμός – Ανάλυση και Συμβουλευτική απο το Νεκρό Σημείο Λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Αναλυτικοί πίνακες και γραφικά.

Απαντήσεις  Συμβουλευτικής, σε ερωτήματα, όπως σε ποιο επίπεδο πωλήσεων, μπορώ να έχω Χ κέρδη, πίνακας κερδών με μεταβολες του επιπέδου τιμών και βοήθεια στην τιμολόγηση για κερδοφόρα αποτελέσματα κ.α.

Στα διαγράμματα φαίνονται το Νεκρό Σημειο και η προβλεπόμενη συνάρτηση κερδών.

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;