Εργαλεία Επιχειρηματικού Λογισμικού

Μια σειρά εργαλείων λογισμικού για την διευκόλυνση των εξειδικευμένων λειτουργειών των επιχειρήσεων όπως: Ελεγχος Ποιότητος, Νεκρό Σημειο και Εκμετάλευση των στοιχείων του, Υπολογισμος Δανειων, Υπολογισμός γενικου δείκτη πτώχευσης επιχειρήσεων, Υπολογισμός Δεικτών, Προβλέψεις οικονομικών στοιχείων, Παρακολούθηση χρηματορροών (Cash Flow ).

books

QC

Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητος. Στατιστικός έλεγχος παραδοχής δια διαλογής καθως και δια μετρήσεως χαρακτηριστικών ποιότητος.

books

BEP

Break Even Point – Υπολογισμός – Ανάλυση και Συμβουλευτική απο το Νεκρό Σημείο Λειτουργίας των Επιχειρήσεων.

books

DANEIA

Υπολογισμός και Συμβουλευτική ολων των τυπων των δανείων. Αναλυτικοι Πίνακες και Γραφικά.

books

Z-SCORE

Υπολογισμός του γενικου δείκτη πιθανολόγησης της πτώχευσης των επιχειρήσεων.

books

FR – Ratios

Αναλυτικα οι υπολογισμοί των δεικτών των επιχειρήσεων από τους ισολογισμους των.

books

FORC

Προβλέψεις Οικονομικών μεγεθών με διάφορες μεθόδους

books

CFL

Μικρό αποτελεσματικο λογισμικο για παρακολούθηση Cash Flow για μικρές επιχειρήσεις.