Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός των προγραμμάτων Μελετών Αναπτυξιακών Νόμων, είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους.

Το πρόγραμμα, δημιουργεί μελέτες για ένταξη Αγροτικών επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει αυτόματα όλο το υπόδειγμα.

Υπολογίζει και εκτυπώνει:
1. Ολους τους απαιτούμενους πίνακες του κανονισμού βάσει του υποδείγματος
2. Γραφικά όλων των μεγεθών

Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.)

business-graphs-and-charts-P9CP2CZ
digital-tablet-with-graph-A748VAL

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (cash flow)
 • Υπολογισμός του Ετήσιου Ταμειακού Προγράμματος
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που 'βγαίνει' η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και Αγορών
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)
 • What If, Σενάρια
osde

Χρήσεις του προγράμματος:

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:

 • Λήψη δανείου από τράπεζες
 • Σχεδιασμό νέας επιχείρησης
 • Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
 • Αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία μελετών σκοπιμότητας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των μελετών με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει για την ένταξη των επιχειρήσεων στις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;