Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό VALUE χρησιμεύει στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα πίνακες, υπολογισμούς και γραφικά, με την χρησιμοποίηση των κυριότερων διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης καθώς και των διαφόρων παραλλαγών αυτών.

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Αποτέλεσμα μεθόδου Καθαρής Περιουσιακής Θέσης
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών
 • Αποτέλεσμα μεθόδου Υπερπροσόδου
 • Χρήση ανάλυσης RISK (ανάλυσης κινδύνων) για υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με ορισμένη ζητούμενη επιθυμητή πιθανότητα
 • Ποιά θα είνα η αξία της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο αλλά και με ρίσκο
shutterstock_52197631
shutterstock_55385743

Χρήσεις του προγράμματος:

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:

 • Εξαγορές
 • Συγχωνεύσεις
 • Αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρακολούθησης της πορείας της
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει, για τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση στην δημιουργία Επιχειρησιακών Σχεδίων
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;