Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό RED LOAN χρησιμεύει στην δημιουργία μελετών βιωσιμότητας για τα ‘’κοκκινα δάνεια’’.

Κάνει ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προβλέψεις, υπολογισμους και καταλήγει σε τελικο τεύχος έτοιμο προς παράδοση, με όλα όσα είναι απαραίτητα για την μελέτη: Πίνακες, Δείκτες κ.α.

signing-a-loan-for-a-home-purchase-CVQDFTV
euro-bank-loans-for-agricultural-projects-P7GU6P5

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Η δημιουργία ολόκληρου του τεύχους της μελέτης έτοιμου προς παράδοση
 • Η δυνατότητα διαμόρφωσης του προσωπικού προτύπου από το ήδη υπάρχον
 • Ιδανικό τόσο για βιβλία Β’ κατηγορίας όσο και για Γ’ κατηγορίας
 • Υπολογισμός και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
 • Συγκριτικός πίνακας ισοζυγίων
 • Πίνακας εξέλιξης αποτελεσμάτων χρήσης
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρακολούθησης της πορείας της
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει, για τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;