Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό CASH FLOW χρησιμεύει στη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα εκτυπώσεις, υπολογισμούς και γραφικά, που προσφέρουν στο χρήστη έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα δυναμικής διαχείρισης των χρημάτων.

Με το λογισμικό CASH FLOW, μπορεί κανείς να παρακολουθεί με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, τις χρηματοροές της επιχείρησής του και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κίνηση του χρήματος που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

digital-tablet-with-graph-A748VAL
gantt-chart-and-pen-S4YUEJ9-(1)

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή
 • Διαχείριση των χρηματοροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά
 • Σενάρια και παραγωγή cash flow σεναρίων
 • Σύγκριση σεναρίων με πραγματικό cash flow
Σημαντικά Οφέλη
 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των επιχειρησιακών σχεδίων με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με την χρήση λογισμικών μπορούν να οργανώνονται πάνω σε διεθνή πρότυπα, και να συμπεριφέρονται όπως και οι μεγάλες για την αντιμετώπιση του σύγχρονου ανταγωνισμού
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και παρακολούθησης της πορείας της
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει, για τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 1700 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση στην δημιουργία Επιχειρησιακών Σχεδίων
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;