Γενικά για το πρόγραμμα FORC

Προβλέψεις Οικονομικών μεγεθών με διάφορες μεθόδους: Ανάλυση Χρονολογικών σειρών (τάση, κυκλικότητα, κλπ), Κινητοί Α’ ακι Β’ Τάξης και Εκθετικές εξομαλύνσεις Α και Β τάξης με διάφορες παραμέτρους.

Ιδιέταιρα κατάλληλο για δραστηριότητες με εποχικό χαρακτήρα.

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;