Για τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Specisoft A.E., μέσω της ιστοσελίδας της, ισχύουν τα εξής:
Τα λογισμικά δεν επιστρέφονται. Όμως, πριν αγορασθούν, ο υποψήφιος αγοραστής, μπορεί να ζητήσει επίδειξη, όση ώρα επιθυμεί, και να αποφασίσει για την καταλληλότητα του λογισμικού.

Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή του προϊόντος να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως παραδόθηκε από την εταιρεία. Ακολούθως επιστρέφονται τα χρήματα που κατέβαλε ηλεκτρονικά, με παρακράτηση, εάν υπάρχουν φυσικά, εξόδων μεταφοράς.