Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος Κοστολόγησης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, είναι ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους των παραγώμενων Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (κόστος παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης (πώλησης) και χρηματοοικονομικών), η σύγκριση πρότυπου κόστους (standard cost) με τα απολογιστικά στοιχεία και ο συνακόλουθος υπολογισμός και ερμηνεία των αποκλίσεων.

Με το λογισμικό COST-H, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, μια επιτυχημένη και αξιόπιστη μελέτη Κοστολόγησης των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών.

hotel-pool-CDRE9C8
luxurious-hotel-room-P76KGL5

Ουσιώδεις Υπολογισμοί

 • Πρότυπο Κόστος Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Προϊόντων
 • Πραγματικό Κόστος Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Προϊόντων
 • Δείκτες
Ενδεικτική κοστολογική διάρθρωση Ξενοδοχειακής Μονάδας

1.Κόστος Παραγωγής Υπηρεσιών

1.1 Εκμετάλλευση Δωματίων

  • Μονόκλινα
  • Δίκλινα
  • Οικογενειακά
  • Σουίτες

1.2 Φαγητό & Ποτό

  • Εστιατόρια
  • Bar

1.3 Αίθουσες εκδηλώσεων

1.4 Διασκέδαση- Ομορφιά-Υγεία

  • Spa
  • Γυμναστήρια
  • Κομμωτήριο
  • Γήπεδα & Παιδικές χαρές
  • Εκμετάλλευση παραλίας

1.5 Βοηθητικές υπηρεσίες

  • Parking
  • Πλυντήριο & Σιδερωτήριο
  • Internet
  • Τηλέφωνο & Φαξ
  • Άλλες υπηρεσίες

2.Κόστος Διοίκησης

(επιμεριζόμενο κόστος)

2.1 Διοίκηση

  • Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Γενικός Διευθυντής
  • Γραμματεία
  • Σύμβουλοι

2.2 Οικονομική & Διοικητική Λειτουργία

  • Λογιστήριο
  • Κοστολόγηση
  • Ταμείο
  • Διαχείριση Διαθεσίμων
  • Μηχανογράφηση
  • Προμήθειες
  • Διαχείριση Προσωπικού

2.3 Βοηθητικές Υπηρεσίες

  • Ασφάλεια
  • Τεχνικές υπηρεσίας
  • Μεταφορές
  • Συντήρηση Εγκαταστάσεων

3.Κόστος Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών

(επιμεριζόμενο κόστος)

3.1 Προώθηση Πωλήσεων

  • Έρευνα αγοράς
  • Διαφήμιση
  • Δημόσιες Σχέσεις

3.2 Πωλήσεις

  • Διαμονή (κρατήσεις)
  • Υποστήριξη πελατών
  • Πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων (εστιατόρια, bar κ.λ.π)
  • Πώληση υπηρεσιών (spa, πλυντήριο , παραλία, κ.λ.π)
 1. Χρηματοοικονομικό Κόστος

(επιμεριζόμενο κόστος)

lounge-area-in-hotel-lobby-8FKMMKS

Βασικές λειτουργίες και αποτελέσματα:

 • Η δημιουργία ολόκληρου του τεύχους της μελέτης
 • Η δυνατότητα διαμόρφωσης του προσωπικού προτύπου από το ήδη υπάρχον
 • Ιδανικό τόσο για βιβλία Β’ κατηγορίας όσο και για Γ’ κατηγορίας

Σημαντικά Οφέλη:

 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας. Όμοιες μελέτες από κάθε χρήστη του προγράμματος ανεξάρτητες του χρήστη. Έγκυρα και ομοιογενή στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των μελετών με υψηλή παραγωγικότητα
 • Αποφυγή ανθρώπινων λαθών και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
 • Κατάλληλο και απαραίτητο τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις.
 • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ’όψη το κόστος μίας σχετικης μελέτης.
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους.
 • Υψηλή επαγγελματική επάρκεια με ενσωματωμένη εμπειρία περισσότερων των 2.000 Οικονομικών Δ/των και Συμβούλων Επιχειρήσεων πελατών της Specisoft
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;