Λογισμικά έτοιμα προς χρήση.

Τα Λογισμικά μας είναι στην πλειοψηφία τους, έτοιμα προς χρήση off the self, και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη πολύ εύκολα.

Είναι σε θέση να δεχτούν όποια δεδομένα θέλει ο χρήστης, ώστε μετά από την αναγκαία  επεξεργασία να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει την ανάγκη του ο δυνητικού χρήστη (είτε με την αγορά των αδειών, είτε μέσω web για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε SaaS, είτε stand alone ή σε συνδυασμό με άλλα λογισμικά, είτε με την παροχή μιας λειτουργίας ως υπηρεσίας.

Επιπλέον δε η εταιρεία μας είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της μέσα από συνδυαστικές λύσεις αλλά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται και πιο κάτω.

books

EMS

Η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της μέσα από συνδυαστικές λύσεις

books

ΔΗΜΩΝ

Λογισμικά βάσει των σχετικών νόμων που αφορούν Λογισμικό Επιχειρησιακών σχεδίων

books

FUND

Οικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Εισηγμένων στο Χ.Α. Επιχειρήσεων, Όλων των Κλάδων καθώς και ως ενιαίου Συνόλου

books

F.A.C.E.

Λογισμικό οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης και Αξιολόγησης του κύριου business της Τραπέζης, της δανειοδότησης των επιχειρήσεων

books

ΑΕΙ

Τα ΑΕΙ εξοπλίζουν τα εργαστήρια ρους με λογισμικο της Specisoft με το οποίο οι φοιτητές βοηθιούνται στην εκτέλεση εργασιών.

books

TOOLS

Μια σειρά εργαλείων λογισμικού για την διευκόλυνση των εξειδικευμένων λειτουργειών των επιχειρήσεων