Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός των προγραμμάτων Μελετών Αναπτυξιακών Νόμων, είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους.

Το πρόγραμμα, δημιουργεί μελέτες για στον Αναπτυξιακο Νόμο 4887/22 για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις

Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει αυτόματα όλο το υπόδειγμα.

Υπολογίζει και εκτυπώνει:
1. Ολους τους απαιτούμενους πίνακες του κανονισμού βάσει του υποδείγματος
2. Γραφικά όλων των μεγεθών

Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.)

hotel-PE45PDK
luxury-hotel-lobby-PG8SJFP

Σημαντικά Οφέλη:

  • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία μελετών σκοπιμότητας
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής των μελετών με υψηλή παραγωγικότητα
  • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών που πιθανότατα θα προέκυπταν χωρίς την χρήση του και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
  • Χαμηλό κόστος σε σχέση με το όφελος που προσφέρει, αν ληφθεί υπ'όψη το κόστος μίας μελέτης ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο
  • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους, λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει για την ένταξη των επιχειρήσεων στις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου
  • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κάτι που εγγυάται οτι ενσωματώνει όλη την απαιτούμενη γνώση
Τεχνικά στοιχεία
01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;