Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έντυπο υλικό

Παρακαλώ στείλτε μου, χωρίς καμμία μου υποχρέωση, έντυπο υλικό για τα παρακάτω λογισμικά σας:

Τα στοιχεία μου

Σουίτα λογισμικών Management

Για την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Τα πάντα για ιδιοκτήτες, γενικούς διευθυντές, οικονομικούς διευθυντές και τους συμβούλους τους:

  • Επιχειρησιακός σχεδιασμός
  • Προϋπολογισμός
  • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση
  • Αποτίμηση αξίας επιχείρησης
  • Cash flow
  • Κοστολόγηση βιομηχανικών προϊόντων
  • Κοστολόγηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών

Για το σύγχρονο λογιστήριο

  • Αυτόματο κλείσιμο ισολογισμού (βάζεις ισοζύγιο παίρνεις τα πάντα)
  • Βέλτιστο κλείσιμο για άριστη αξιολόγηση για δανειοδότηση από τις τράπεζες
Financial report data of business operations (balance sheet and income statement and diagram) as Fintech concept.businessman hand working with touch screen in action

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;