Βιβλίο – Κοστολόγηση Βιομηχανικών Προϊόντων

Σκοπός του Βιβλίου είναι εκπαίδευση στην Πρότυπη και Απολογιστική-Πραγματική Κοστολόγηση.

Το βιβλίο παρέχει βήμα προς βήμα την εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή, στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους των προϊόντων (παραγωγής, διοίκησης, πώλησης και χρηματοοικονομικών), η σύγκριση πρότυπου κόστους (standard cost) με τα απολογιστικά στοιχεία και ο συνακόλουθος υπολογισμός και ερμηνεία των αποκλίσεων, με επιστημονική επάρκεια, υψηλό επίπεδο εμπειρίας, πρακτικό για άμεση εφαρμογή και χρήση ως βιβλίο αναφοράς.

Χρησιμότατο σε όσους ασχολούνται με την Κοστολόγηση, Κοστολόγους, Μηχανικούς Παραγωγής, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Λογιστές, εργαζομένους με αντικείμενο τα οικονομικά και παρεμφερή θέματα, καθώς και στην ανώτερη και ανώτατη διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Πραγματεύεται, αναλύσει και παρουσιάζει υπολογισμούς για: Το Πρότυπο Κόστος (Standard Cost), Διαδικασία Υπολογισμού Πρότυπου Κόστους, Διαδικασία Υπολογισμού Πραγματικού Κόστους      , Διαδικασία Υπολογισμού Αποκλίσεων,  Διαδικασία Υπολογισμού Δεικτών, Απολογιστικά – Πραγματικά στοιχεία, Διοικητική και Κοστολογική Διάρθρωση Βιομηχανικής Μονάδας, Κόστος Βιομηχανικού Προϊόντος, Παραδείγματα από περιπτώσεις βιομηχανικών μονάδων (π.χ. ετοίμου ενδύματος, πτηνοτροφικής μονάδας), Μονάδας Υγείας, Υπηρεσιών κ.α. με πλήρη παραδείγματα.

Με τη μελέτη του βιβλίου, μπορεί κανείς να συντάσσει Μελέτες Κοστολόγησης βιομηχανικών προιόντων και να έχει απαντήσεις όπως:

 • Ποιο είναι το Κόστος για κάθε προϊόν που παράγεται;
 • Ποια είναι τιμή που πρέπει να πουλάω κάθε προϊόν για να είμαι ανταγωνιστικός αλλά και να κερδίζω;
 • Πόσο μου κοστίζει η λειτουργία της παραγωγής (εργατικό προσωπικό, πάγια και μεταβλητά έξοδα);
 • Πόσο μου κοστίζει η διοικητική λειτουργία (λογιστήριο, υπάλληλοι γραφείου, αναλώσιμα);
 • Ποιο το κόστος της λειτουργίας των πωλήσεών μου;
 • Από πού μου ξεφεύγει το κόστος με βάση τον απολογισμό;
 • Ποιο είναι το μεικτό μου κέρδος ανά προϊόν;
 • Πόσο επηρεάζουν οι αυξομειώσεις των τιμών αγοράς των προμηθευτών, την τιμή πώλησης των προϊόντων μου
 • Τι μεταβολές θα μπορούσα να υλοποιήσω στη λειτουργία της επιχείρησής μου για να αυξήσω το κέρδος μου;

Μεταξύ των Σημαντικών Ωφελημάτων που μπορεί να αποκομίσει κάποιος είναι:

 • Δυνατότητα για Δημιουργία Μελετών Κοστολόγησης Βιομηχανικών προϊόντων με: Υψηλή ποιότητα, Παραγωγικότητα, Τυποποίηση της εργασίας
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους
 • Ωφέλεια από τη Συσσωρευμένη – Ενσωματωμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 χρόνων λειτουργίας της Specisoft και των πελατών της Επιχειρήσεων, Συμβούλων & Λογιστών