ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Η Specisoft υπέβαλε Επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 01: ‘’Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων’’

Η Specisoft υπέβαλε Επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ – Άξονας 01: ‘’Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων’’, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη επένδυση που υπέβαλε η Specisoft αφορά την αγορά εξειδικευμένων λογισμικών που δεν παράγει η επιχείρηση, απαραίτητων για εσωτερική χρήση και βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της, την ψηφιακή προβολή μέσω social media, google campaigns και newsletters, τη δαπάνη για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την δημιουργία δύο νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την κατηγορία 1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό για την σωστή λειτουργία και αναβάθμιση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα προμηθευτεί λογισμικά που για την φύση της εργασίας της αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό. Συνοψίζοντας, ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στα 185.700,00 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης το 50%, δηλαδή 92.850,00 ευρώ.