ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Specisoft Α.Ε : Είσοδος στη δια βίου εκπαίδευση με την πραγματοποίηση σεμιναρίων επιχειρηματικότητας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μία μεγάλη συνεργασία εγκαινιάστηκε μεταξύ της Specisoft και του Παντείου Πανεπιστημίου με την πραγματοποίηση σεμιναρίων που έχουν στόχο την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε θέματα επιχειρηματικότητας με εφόδιο, τόσο το υψηλού επιπέδου περιεχόμενο των σεμιναρίων από τους εισηγητές και καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου, όσο και τα ψηφιακά εργαλεία της Specisoft δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεχωρίσουν στον τομέα του σύγχρονου επιχειρείν.

Το πρώτο Σεμινάριο με τίτλο: ‘’Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)‘’, απευθύνεται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας, Μετά- δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανέργους, που επιθυμούν, αποκτώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες χρήσης των ψηφιακών εργαλείων της Specisoft, να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να εργασθούν ως στελέχη οικονομικών υπηρεσιών ιδιωτικών φορέων και της Γενικής Κυβέρνησης. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν επίσης, όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διεθνείς τάσεις στον χώρο, να γνωρίσουν τις διαδικασίες δημιουργίας, οργάνωσης και κερδοφόρου αποτελέσματος των επιχειρήσεων.
Το Σεμινάριο ‘’Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)‘’ θα αποτελέσει αφορμή για να αναλυθούν μία σειρά θεματικών ενοτήτων όπως το Marketing και η οργάνωση πωλήσεων, ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός (Business – Plan), η Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αναπτυξιακός Νόμος, οι Χρηματορροές (Cash Flow), η Αξιολόγηση Επιχείρησης και η ανάλυση της πορείας της, o Προσδιορισμός της Αξίας του Επιχειρησιακού Σχεδίου – Αποτίμηση, το Πρότυπο Κόστος – Κοστολόγηση, τα Λογιστικά Επιχειρήσεων, τα Νομικά θέματα των επιχειρήσεων και η Διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια του Παντείου Πανεπιστημίου, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση από καταξιωμένα πρόσωπα εξειδικευμένα σε θέματα επιχειρήσεων αλλά και ψηφιακού λογισμικού. Στην εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεισφέρουν, εκ μέρους της Specisoft, ο Άγγελος Καράκαρης οικονομολόγος και ο Θεοκλής Βασιλειάδης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Οικονομολόγος. Από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, θα ακολουθήσουν διαλέξεις από τον Ηλία Γεράκο Διδάκτωρ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, τον Αθανάσιο Δελαπάσχο Οικονομολόγο, Νομικό, Οικονομικός Μελετητή, τον Γεώργιο Φ. Τάντη Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, LLM, ΜΔΕ, CDPO, το Μανώλη Τζουβελέκα Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου και τον Ιωάννη Φίλο, Καθηγητή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου.

Η από κοινού διενέργεια των καινοτόμων σεμιναρίων μεταξύ της Specisoft και του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί μία σημαντική συνέργεια για τους δύο συμβαλλόμενους. Από την πλευρά της Specisoft, o Θεοκλής Βασιλειάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε ότι είναι μια μοναδική στιγμή για την εταιρεία, που με την συνεργασία κλίμακας που έχει συμφωνηθεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μπαίνει στην δια βίου εκπαίδευση με μεγάλες αξιώσεις. Ο εκπαιδευτικά υπεύθυνος, Ηλίας Γεράκος, Οικονομολόγος – Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου δήλωσε πως πρόκειται για ένα μοναδικό σεμινάριο, με πλήρη επιχειρησιακή θεματολογία, με μοναδικό υλικό, τόσο διδακτικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο όσο και με το επαγγελματικό λογισμικό της εξειδικευμένης στα θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρείας Specisoft A.E.