ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Specisoft: Κατέθεσε Επενδυτικό Σχέδιο στο Πρόγραμμα ‘’Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών’’

Επενδυτικό σχέδιο κατέθεσε η Specisoft, στην δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ΙΙ ‘’Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών’’.

Η επένδυση αφορά στην δημιουργία πλατφόρμας επιλογής χαρτοφυλακίων μετοχών, με σύνδεση με όλα τα χρηματιστήρια των G20, μέσω API. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την δημιουργία ενός ευφυούς συστήματος συνδυαστικής χρήσης των τριών κύριων θεωριών επιλογής χαρτοφυλακίων μετοχών, Θεμελιώδους ανάλυσης, Επιλογής Χαρτοφυλακίου με χρήση του μετώπου των άριστων χαρτοφυλακίων (Efficient Frontier) και της Τεχνικής Ανάλυσης. Ήδη, από το ερευνητικό σκέλος έχουν προκύψει εντυπωσιακά αποτελέσματα για τα χαρτοφυλάκια μετοχών και τα χρηματιστήρια των G20.

Με αυτήν την επένδυση, η Specisoft θα εδραιώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά με το καινοτόμο αυτό λογισμικό εξελίσσοντας τα παρεχόμενα προϊόντα της σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και απαιτήσεις του κλάδου.