ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Συμμετοχή της Specisoft σε Διαγωνισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Η Specisoft συμμετέχει σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό του ΕΑΠ – Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με το Λογισμικό Επιχειρησιακών παιγνίων Business Game, λογισμικό της κατηγορίας serious games.

Ειδικότερα, η λύση που ζητείται μέσω του Διαγωνισμού και αντιστοίχως που προσφέρεται από την Specisoft, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: «τρέχει» σε ειδικούς servers με δυνατότητες να οργανωθούν πολλά ταυτόχρονα επιχειρησιακά παίγνια με συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών – εικονικών Manager, που φέρονται να διοικούν, απομακρυσμένα και εικονικά, και με τη συμμετοχή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ο νικητής ορίζεται βάσει αλγορίθμου που περιλαμβάνει στόχους που ανακοινώνονται από τον εποπτεύοντα καθηγητή και αφορούν μεταξύ άλλων την κυριαρχία της επιχείρησης στην αγορά, την αξία της κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω λογισμικό της Specisoft, όπως και πλήθος άλλων προϊόντων της, χρησιμοποιούνται ήδη από πολλά Πανεπιστήμια της χώρας μας καθώς ενέχουν ως χαρακτηριστικά την καινοτομία και την αποτελεσματική απόκριση στις ανάγκες κάθε Ιδρύματος.