ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Συμμετοχή της Specisoft σε πρόταση για το HORIZON Europe 21-27

H Specisoft Α.Ε. συμμετέχει σε μια σημαντική πανευρωπαϊκή ομάδα εταίρων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA), για το Horizon Europe 2021.

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά τις φυσικές και ψηφιακές υποδομές, μέσω ψηφιακής συνδεσιμότητας και συνεργασίας που επιτρέπει και υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Το έργο σχετίζεται με την μελέτη προσαρμοσμένων υποδομών με φυσική και ψηφιακή επικαιροποίηση για συστήματα και υπηρεσίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας, σε μικτή κυκλοφορία με συμβατικά οχήματα και άλλους χρήστες του δρόμου και τρόπους μεταφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προτάσεις της Specisoft και των λοιπών εταίρων θα πρέπει επίσης να αγκαλιάζουν την αναγκαιότητα δημιουργίας ιδεών για μια βιώσιμη οργάνωση της απαραίτητης συνδιαχείρισης, των συνεργατικών επενδύσεων και της κοινής – Ευρωπαϊκής/Παγκόσμιας – εφαρμογής της συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα, συγκροτήθηκε μια μεγάλη διεθνής ομάδα εξαιρετικά εξειδικευμένων συνεργατικών εταίρων, όπως, Πανεπιστημίων, ημικρατικών φορέων, εταιριών καινοτομίας και εργαστηρίων που θα εργαστούν σε αυτό το πρόγραμμα.
Με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει και με το βλέμμα της στραμμένο στις εξελίξεις, η εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, Specisoft Α.Ε. ευελπιστεί να συνεισφέρει στο πολύτιμο έργο του Horizon Europe 2021 CCAM που θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνολογιών.