ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Συμμετοχή της Specisoft στο Workshop του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο “Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων”

Η Specisoft, η εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, συμμετέχει στο Σεμινάριο – Workshop με τίτλο “Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων” την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Το Σεμινάριο διοργανώνει το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών, Διευθυντής του οποίου είναι ο Θάνος Κριεμάδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων, Διευθυντής του οποίου είναι ο Κώστας Βασιλάκης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης και της στενής συνεργασίας με την αγορά.

Το Σεμινάριο-Workshop, εστιάζει στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών στοιχείων του Επιχειρηματικού Λογισμικού – Business Plan και στη σημασία του στη διαμόρφωση Στρατηγικών και Λειτουργικών αποφάσεων εντός μιας επιχείρησης ή ενός Δημόσιου Οργανισμού. Βασικοί πυλώνες του workshop θα είναι η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, οι προβλέψεις, η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και οι διδακτικές μέθοδοι για τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Άγγελος Καρακάρης, Γενικός Διευθυντής της Specisoft, και Οικονομολόγος με μακροχρόνια εμπειρία στην πώληση λογισμικών που στοχεύουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τη λήψη αποφάσεων. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στον τομέα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους.

Η Specisoft διευρύνει το αποτύπωμα της στην κοινωνία και τον άνθρωπο, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων, των λογιστικών γραφείων, των Δημόσιων Οργανισμών, των Δήμων και των ΑΕΙ.