ΝΕΑ

Συνεργασία της SPECISOFT με το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)

Η εταιρεία Specisoft ανακοινώνει τη νέα συνεργασία της με το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ), κορυφαίο εκπαιδευτικό φορέα που διεξάγει πρακτικά σεμινάρια σε θέματα λογιστικής, φοροτεχνικών και χρηματοοικονομικών. Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να εξασκηθούν σε εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα που αφορούν το budgeting και το κλείσιμο ισολογισμού.

 

Από το 1987 η Specisoft, ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, αναπτύσσει λογισμικό σε θέματα που αφορούν το Επιχειρηματικό λογισμικό, το Χρηματοοικονομικό λογισμικό, τα Επιχειρησιακά Παίγνια, τις Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, το Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα, τις νέες σειρές Expert που περιλαμβάνουν ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων -σαν να την έκανε ειδικός(expert) – και τις Αναλύσεις επιχειρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση τους από Τράπεζες.

 

Τα εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα που προσφέρονται καλύπτουν τον τομέα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, του budgeting και το κλείσιμο ισολογισμού, δύο κρίσιμους τομείς για τις επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη χρήση των προγραμμάτων αυτών και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων.

 

Η εκπαίδευση των προγραμμάτων αφορά τους σπουδαστές που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των παρακάτω πρακτικών προγραμμάτων:

– Διπλογραφίας (πρώην Γ’ Κατηγορίας) με κωδικοποίηση 100A GENERAL 

– Εργασιών Τέλους Χρήσης – Κλείσιμο Ισολογισμού – Φορολογικής & Λογιστικής Βάσης με κωδικοποίηση 100Α ADVANCE

– Budget ως Εργαλείο Διοίκησης και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 

Η Specisoft SA συνεργάζεται με δυναμικές εταιρίες του χώρου προσφέροντας εργαλεία και εκπαίδευση σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων.