Με την σειρά των βιβλίων επιχειρηματικότητας, η Specisoft, συμπληρώνει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία

19,98€

19,98€

19,98€

19,98€

19,98€

Ειδική προσφορά για όλο το έργο, το 5-άτομο Επιχειρηματικότητας : 79€
Εάν ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας  για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:
Εάν ενδιαφέρεστε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας  για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

H Specisoft A.E. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας.

Κύριο χαρακτηριστικό η ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα που περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.

Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.), γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα, στ) νέες σειρές Expert που περιλαμβάνουν ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σαν να την έκανε ειδικός(expert), ζ) Αναλύσεις επιχειρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση τους απο Τράπεζες.

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;